Tuesday, January 20, 2015

A Compendium of R&D on Nuclear Technology Applications in Agriculture & Bioscience (1984 - 2014)

http://www.youblisher.com/p/1059873-A-COMPENDIUM-OF-R-D-ON-NUCLEAR-TECHNOLOGY-APPLICATIONS/
Kompendium ini ialah tanda penghormatan kami, sebagai satu bahagian dalam Agensi Nuklear Malaysia, kepada setiap modal insan yang terlibat dalam penyelidikan, pembangunan dan komersialisasi, berteras kepada sains dan teknologi nuklear dalam pertanian dan sains hayat, bermula awal 1980an hingga masa kini. Penerbitan berbentuk direktori ini memaparkan sorotan atau “highlights” atas aktiviti-aktiviti utama kami, seperti pembaikbakaan tanaman, penyinaran makanan, fitosanitari, pengurusan tanah dan tanaman, kelestarian agroekositem, dan pemprosesan sinaran atas bioproduk serta hasil sampingan pertanian. Legasi kecemerlangan dan semangat setiakawan yang utuh bermula dari rakan-rakan penyelidik dan pelaksana Unit Sains Hidupan, Program Isotop dan Sinaran dalam Biologi dan Pertanian hingga ke Bahagian Agroteknologi dan Biosains, insya-Allah dengan penuh iltizam kami teruskan. Semoga kompendium R&D&C ini dapat menyumbang kepada pembudayaan pengurusaan pengetahuan (KM) di Agensi Nuklear Malaysia.

Tuesday, January 06, 2015

Warta Nuklear Malaysia : Pengiktirafan Kepakaran Nuklear Malaysia Di Peringkat Antarabangsa

JILID 7 (BIL. 3)

Warta Nuklear Malaysia : Pengiktirafan Kepakaran Nuklear Malaysia Di Peringkat Antarabangsa

http://www.youblisher.com/p/1051994-Warta-Nuklear-Malaysia-Jilid-7-Bil-3/


Hanya versi online disediakan. Hubungi kami untuk maklumat lanjut.

Monday, January 05, 2015

Warta Nuklear Malaysia : Pengurusan Pengetahuan Nuklear Malaysia

JILID 7 (BIL. 2)

Warta Nuklear Malaysia : Pengurusan Pengetahuan Nuklear Malaysia

Warta Nuklear Malaysia : Pengurusan Pengetahuan Nuklear Malaysia 

Hanya versi online disediakan. Hubungi kami untuk maklumat lanjut.

Tuesday, December 23, 2014

Warta Nuklear Malaysia : Pengkomersialan Teknologi

JILID 7 (BIL. 1)

Warta Nuklear Malaysia : Pengkomersialan Teknologi

http://www.youblisher.com/p/1047723-Warta-Nuklear-Malaysia-Jilid-7/

Hanya versi online disediakan. Hubungi kami untuk maklumat lanjut.