Wednesday, November 11, 2015

LEMBAR BAHASA

Lembar Bahasa merupakan salah satu usaha pendokumentasian bahan untuk memastikan kelangsungan usaha penyebaran maklumat bahasa yang baik dan tepat terus berkekalan mencapai matlamatnya. Lembar bahasa ini juga membantu pengguna bahasa Melayu meningkatkan pengusahaan dan kemahiran berbahasa secara baku.

No comments:

Post a Comment